Kontaktinformasjon

Foreningen norske vitensentre kan kontaktes ved:

Foreningen norske vitensentre

v/Tove Marienborg
c/o Nordnorsk vitensenter
Hansinse Hansensveg 17
9019 Tromsø

Tlf: 77 62 09 40 | 95 70 09 39
E-post: tove@nordnorsk.vitensenter.no

Vitensentrene

Kontaktinformasjon for de enkelte vitensentrene, finnes her.