30 år med nysgjerrighet og skaperglede

Vitensenteret i Trondheim feirer 30 år i 2018. Med et spennende jubileumsprogram vil dette markeres gjennom hele året.

Vitensenteret feirer 30 år i 2018. Med et spennende jubileumsprogram vil dette markeres gjennom hele året. Følg med på vår Facebook-side og vitensenteret.com for oppdateringer og program.