VilVite

Kontaktinfo: 

VilVite, Bergen vitensenter AS
Thormøhlensgate 51
5006 Bergen

Telefon: 55 59 45 00
E-post: post@vilvite.no

VilVite er et moderne vitensenter av internasjonal klasse lokalisert i «Forskningsparken» på Marineholmen i Bergen. VilVite åpnet i 2007 og eies av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og næringslivsinteresser. Norsk Hydro var en sterk pådriver til etableringen og stilte 100 mill. kroner til rådighet over en ti-års periode i en sponsoravtale. Sponsoravtalen ble senere overført til Statoil.

VilVite holder til i en ombygget verkstedhall og disponerer 3800 m2, hvorav 2700 m2 er utstilling, laboratorier og «klasserom». Virksomheten har ca. 60 ansatte som utgjør ca 35 årsverk hvorav 30 er fast ansatte, resten er deltidsansatte studenter og skoleelever.

Utstillingen på VilVite består av et hovedområde med vel 75 interaktive faste installasjoner og et eget areal på ca 500 m2 for temautstillinger og varierte aktiviteter. Energi, vær/klima og hav er tema som blir særskilt berørt i hoved utstillingen, men også andre sider av natur-, real- og teknologifag er belyst. Senteret har også et «vitenteater» med ca 100 plasser som brukes til vitenshow, 3D film og læringsprogram. Verkstedet «VilLage» er en populær arena for kreativitet og konstruksjon. Installasjonen «Sentrifugalskapen» er den eneste i sitt slag i Europa og tilbyr en sykkeltur i 360 graders loop.

Tilbudet av læringsprogram rettet mot skole og barnehage og aktiviteter rettet mot fritidspublikum er rikt og variert. Læringsprogrammene er forankret i lære- og rammeplan og dekker kompetansemål fra barnehage til og med videregående skole. Læringsprogrammene tilbys hovedsakelig i senterets lokaler, men også noe som oppsøkende virksomhet på skoler og andre arenaer. VilVite tilbyr dessuten kurs og inspirasjonsdager til lærere. Det er også et nært samarbeid med universitet og høyskole på flere fagområder.

VilVite driver et senter for realfagstalenter som et forsøksprosjekt rettet mot klassetrinnene fra 7. til 2. videregående.

Det tilbys en rekke aktiviteter til barn, unge og familier i helger og ferier. Aktiviteter som gjerne kombinerer læring og gøy, blant annet sommerskole med realfag og kurs i programmering. Teambuilding og familiedager er eksempler på tilbud vi retter mot bedrifter og organisasjoner.

VilVite er et regionalt vitensenter for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Hjemmeside: