Vitenparken Campus Ås

Kontaktinfo: 

Vitenparken
Fredrik A. Dahlsv 8,
1430 Ås

Tlf: 64 80 86 00
E-post: resepsjon@vitenparken.no

Vitenparken utvikler et grønt viten – og opplevelsessenter i hjertet av Campus Ås. Her skal du kunne oppleve fremtidens løsninger gjennom arrangement og utstillinger. Idag er Vitenparken møtestedet hvor publikum møter fagmiljøet og et samlingssted for grønn næring og innovasjon.

I programmet til Vitenparken finner du en rekke arrangementer som vil vekke din interesse og nysgjerrighet. Utvid horisonten med Bok i Parken, mett hode og mage med VitenSmak eller lek på Teknologiskolen. Vitenparken har utstillingshall, kafé og gode møtelokaler.

Hjemmeside: