Vitensentrene i Norge

Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Regionale vitensentre

DuVerden - Kontaktinfo Hjemmeside

Inspiria - Kontaktinfo Hjemmeside

Jærmuseet - Kontaktinfo Hjemmeside

Nordnorsk vitensenter - Kontaktinfo Hjemmeside

Teknisk museum - Kontaktinfo Hjemmeside

VilVite - Kontaktinfo Hjemmeside

Vitenparken, Campus Ås - Kontaktinfo Hjemmeside

Vitensenteret Innlandet - Kontaktinfo Hjemmeside

Vitensenteret Sørlandet - Kontaktinfo Hjemmeside

Vitensenteret i Trondheim - Kontaktinfo Hjemmeside