Da Sonja var 13 år, begynte foreldrene hennes å bli alvorlig bekymret. Hun passet ikke inn i skolen, verken faglig eller sosialt. Det skyldtes ikke at Sonja hadde lærevansker, men at hun lærte for raskt.

 Om lag én av ti elever regnes for å ha et særlig stort læringspotensial. De blir frustrerte når de ikke får utløp for potensialet. I verste fall dropper de ut av skolen.

For Sonja kom redningen da hun høsten 2017 fikk plass på talentsenteret ved VilVite i Bergen. Se filmen om hennes sterke historie!

 

 

«Talentsenter i realfag» er et tilbud til elever med stort læringspotensial innen matematikk, naturfag og teknologi. Ordningen er finansiert av Utdanningsdirektoratet, og tilbudet gjennomføres av vitensentrene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Les mer om talentsentrene på vitensentrene her.