Fiskemerke

Fiskemerke

Fiskemerke (Foto: Havforskningsinstituttet)

Forskere er interessert i hvordan torsk og hummer vandrer. Når de finner torsk eller hummer med fiskemerke kan de registrere hvor langt de har reist siden de ble sluppet ut med merkene. Merkene gjør ikke vondt for hverken hummeren eller torsken.

Her kan du lese mer om fiskemerker og se hvordan man kan får dusør for funnet sitt.

Spørsmål: 

Hvilken fisk kan ha fiskemerke?

Skriv svaret på arket du har fått utdelt på vitensenteret.

Om Dugnad for Havet

Dugnad for havet er et initiativ fra Havforskningsinstituttet som gir publikum mulighet til å bidra med observasjoner av livet i havet. Dette kalles gjerne folkeforskning og supplerer det arbeidet forskerne selv utfører. Det er håp om at løsningen blir såpass mye brukt at vi får bedre innsikt og forståelse av livet i våre kystnære områder fremover. Alt er laget for også å fungere godt via mobiltelefon i felt.

 Gå til dugnadforhavet.no

Havforskningsinstituttet