Kongekrabbe

Kongekrabben, også kalt Kamtsjatkakrabbe, ble satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet, og den har nå spredt seg til mesteparten av Finnmarkskysten. Enkelte individer av kongekrabbe har blitt funnet så langt sør som området rundt Bergen, men vi vet ikke om den formerer seg så langt sør.

Spørsmål:

Hva er et annet navn for kongekrabben?

Skriv svaret på arket du har fått utdelt på vitensenteret.

Om Dugnad for Havet

Dugnad for havet er et initiativ fra Havforskningsinstituttet som gir publikum mulighet til å bidra med observasjoner av livet i havet. Dette kalles gjerne folkeforskning og supplerer det arbeidet forskerne selv utfører. Det er håp om at løsningen blir såpass mye brukt at vi får bedre innsikt og forståelse av livet i våre kystnære områder fremover. Alt er laget for også å fungere godt via mobiltelefon i felt.

 Gå til dugnadforhavet.no

HI