Manet

På filmen kan du se en ribbemanet. Nærmere bestemt en amerikansk lobemanet. Denne kom til Norge i 2005 og er en av våre fremmede arter.

Spørsmål: 

Amerikansk lobemanet er hører egentlig ikke til i Norge. Hva kalles den da?

Skriv svaret på arket du har fått utdelt på vitensenteret.

Om Dugnad for Havet

Dugnad for havet er et initiativ fra Havforskningsinstituttet som gir publikum mulighet til å bidra med observasjoner av livet i havet. Dette kalles gjerne folkeforskning og supplerer det arbeidet forskerne selv utfører. Det er håp om at løsningen blir såpass mye brukt at vi får bedre innsikt og forståelse av livet i våre kystnære områder fremover. Alt er laget for også å fungere godt via mobiltelefon i felt.

 Gå til dugnadforhavet.no

Havforskningsinstituttet