Pir

Makrell

Makrell (Foto: Havforskningsinstituttet / Erlend Astad Lorentzen)

Matfisk

Havforskningsinstituttet forsøker hele tiden å kartlegge hvor mye vi har av matfisk i havområdene våre. Dette er viktig for at fiskerne skal kunne få tildelt riktige kvoter, altså hvor mye fisk som kan fanges uten at det blir mindre fisk i havet.

For å kunne gjøre dette riktig, må forskerne på ikke bare finne ut hvor mye fisk det er i havet, men også hvor mange barn denne fisken normalt får.

Selv om vi har fisket på mange typer fisk i hundrevis av år, er det fortsatt mye vi ikke vet om mange av fiskeslagene vi spiser. Makrell er et eksempel. Småmakrell kalles pir, og vi vet fortsatt lite om hvor piren befinner seg mesteparten av året. Hvor vokser makrellen opp?

Her kan du lese mer om pir.

Spørsmål: 

Hva slags fisk er pir?

Skriv svaret på arket du har fått utdelt på vitensenteret.

Om Dugnad for Havet

Dugnad for havet er et initiativ fra Havforskningsinstituttet som gir publikum mulighet til å bidra med observasjoner av livet i havet. Dette kalles gjerne folkeforskning og supplerer det arbeidet forskerne selv utfører. Det er håp om at løsningen blir såpass mye brukt at vi får bedre innsikt og forståelse av livet i våre kystnære områder fremover. Alt er laget for også å fungere godt via mobiltelefon i felt.

 Gå til dugnadforhavet.no

Havforskningsinstituttet