Stillehavsøsters

Stillehavsøsters

Stillehavsøsters (Foto: Havforskningsinstituttet / Erlend Astad Lorentzen)

Stillehavsøsters hører ikke til i Norge og kalles en fremmedart. I enkelte områder konkurrerer arten sterkt med skjellarter som f.eks. blåskjell, og dette medfører tap av biologisk mangfold. 

Les mer om stillehavsøsters på Havforskningsinstituttets nettsider.

Spørsmål: 

Skjellene til stillehavsøsters er vonde å tråkke på. Det er fordi de er?

Skriv svaret på arket du har fått utdelt på vitensenteret.

Om Dugnad for Havet

Dugnad for havet er et initiativ fra Havforskningsinstituttet som gir publikum mulighet til å bidra med observasjoner av livet i havet. Dette kalles gjerne folkeforskning og supplerer det arbeidet forskerne selv utfører. Det er håp om at løsningen blir såpass mye brukt at vi får bedre innsikt og forståelse av livet i våre kystnære områder fremover. Alt er laget for også å fungere godt via mobiltelefon i felt.

 Gå til dugnadforhavet.no

Havforskningsinstituttet