Hva er et vitensenter?

Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Utforskende opplæring fremmer kritisk tenkning og evne til å tenke naturvitenskapelig. Vitensentrene retter seg mot barnehager og skoler samt allmennheten. Vitensentrene har kompetanse i interaktiv formidling og kan være en ressurs for lærerutdanningene.

Vitensentrene skaper realfagsglede

Et vitensenter skal spille en rolle i allmenndannelsen, som en møteplass der publikum kan fornye sine kunnskaper på egne premisser. Et minimum av kjennskap til naturvitenskap og teknologi er nyttig for alle borgere i et moderne demokrati. Dette omfatter både kunnskap som setter oss i stand til å ta stilling til aktuelle samfunnsspørsmål (f.eks. energi- og miljøpolitikk, informasjonsteknologi og genteknologi) og praktisk hverdagskunnskap (f.eks. om bruk av teknologiske produkter).

Vitensenteret er stedet der nysgjerrighet er det viktigste. Jobben vår er å formidle realfag og teknologi på en forståelig måte. Vitenskap er nemlig ikke bare for spesielt interesserte. Vitensentre sørger for at folk kan få kjennskap til den teknologien og naturen som omgir oss, vi bygger en erfaringsbro mellom teori og virkelighet. Vi er til for folk i alle aldre, men skal særlig stimulere utforskertrangen blant barn og unge.

 

Installasjoner

Det mest synlige hos oss, er installasjonene. De viser fram hvordan fenomener virker i praksis. Utstillingene er interaktive, så du kan røre og gjøre, ikke bare se.

I tillegg har vi mye annet utstyr til å løse oppgaver eller lage ting. Sist, men ikke minst, har vi formidlere som er spesialisert på å lære bort realfag ved hjelp av aktiviteter. 

 

Skole og fritidsbesøk

Med oss kan skolene utvide klasserommet. Årlig besøker hele 240 000 elever oss i løpet av hverdagen. Ofte får de undervisning som skal nå bestemte læringsmål. Men: De fleste kommer faktisk på fritiden. Vi er et sted der familier kan lære sammen. I tillegg til alle elevene kommer ca. 930 000 små og store på besøk for å oppleve realfagsglede på et vitensenter.  I tillegg blir tusenvis av barn, unge og voksne underholdt og inspirert av ulike vitenshow og stands som vi arrangerer på mange forskjellige steder rundt om i landet. Disse arrangementene gir en unik mulighet til å engasjere og begeistre publikum i vitenskapens verden.

Vi hjelper til med å fornye skolen. Årlig har vi opplæring for ca 3700 lærere. 25600 lærere blir inspirert på klassebesøk hos oss. Og mange lærerstudenter har praksisen sin på vitensentre.

Vi samarbeider også med næringslivet. De støtter oss slik at vi kan gi et oppdatert tilbud og vise fram sammenhenger mellom teori og forskning samt kompetansebehovene i et arbeidsliv for det 21. århundret.

 

Nasjonale oppdrag

Vi har flere nasjonale oppdrag, og et av de er å gi tilrettelagt opplæring til elever som har ekstra stort potensiale for å lære naturfag og matte. På talentsentrene våre får de utfordringene de trenger og møter andre å samarbeide med som deler interessen. 

 

Forskning viser at vitensentre virker!

Du kommer sannsynlig ikke på å angre på å ta deg en tur til oss. Rundt 90% av elever, lærere og lærerstudenter sier at de liker å være hos oss, at de lærer mye og at vi motiverer dem til å utforske realfag.

 

Mestringsfølelse

Vitensentrene er en døråpner for mange som tror at realfag ikke er noe for dem. Hos oss kan du blomstre uten å være skoleflink i realfag. Det er fordi vi alltid kopler teorier til å gjøre noe i praksis. Hjem fra oss tar barna med seg kunnskap. Men aller viktigst for en del av dem, er kanskje den helt nye mestringsfølelsen i hjertet...