Miljøpåvirkning

Hvor mye tåler planeten vår?

Både fornybare og ikke-fornybare energikilder påvirker miljøet vårt, men kanskje ikke på samme måte eller i like stor grad?

Energiproduksjon er forbundet med den største menneskeskapte byrden for miljøet, men samtidig er vi mennesker helt avhengige av det. Uten energi ville verden sett helt annerledes ut, og det ville vært umulig å ha 7 milliarder mennesker vandrende rundt på kloden. Men kanskje vi kan finne mer effektive og miljøvennlige måter å utvinne energi på?

Dessverre eksisterer det ingen energiformer som per i dag er helt uten negative effekter på miljøet, heller ikke fornybare ressurser som sol og vind. Men miljøpåvirkningen er likevel veldig forskjellig, og det samme gjelder for hvor mye energi du klarer å få ut fra de ulike energitypene. Derfor gjelder det å vurdere fordeler og ulemper for å finne den beste løsningen for nasjonen.

NB: For å teste denne utvidelsen, bør du ha laget ulike energityper først, men det går fint å teste det uten å ha gjort dette også.

Hvor mange "liv" skal planeten ha?

For å få noe som kan telle nedover når planeten tar skade av energibruken vår, kan vi bruke "set life to ___ "fra info-menyen for simulere helsetilstanden til jorda vår. Legg denne i "on start".

 

Hvilket tall du skal starte med her, bestemmer du selv. Det kan fort hende at du må tilpasse tallet underveis, ettersom du utvikler og tester spillet ditt.

Kodeblokk

Hvor mye skade skal de ulike energikildene påføre jorda?

Akkurat som poengummen kan gå opp når du overlapper med en energitype på spillerbrettet, kan du i samme blokk bestemme at livet til planeten skal gå ned.

Hvor mye? Det er opp til deg, og kan kanskje variere med tanke på hvilken energikilde man bruker.

Kodeblokk

Hva skal skje når liv-o-meteret når null?

Det er jo noen åpenbare valg på hva du kan legge inn i blokken on life zero, som du finner i Info-menyen, men her er det bare å være kreativ!

Kodeblokk

Banner