Miljøpåvirkning

Hvor mye tåler planeten vår?

Både fornybare og ikke-fornybare energikilder påvirker miljøet vårt, men kanskje ikke på samme måte eller i like stor grad?

Her kommer et forslag til hvordan du legger til enda flere typer energi og at du gir spillfiguren din et visst antall liv.  Du mister selvfølgelig liv hvis du tar «feil» type energi.

Energiproduksjon er forbundet med den største menneskeskapte byrden for miljøet, men samtidig er vi mennesker helt avhengige av det. Uten energi ville verden sett helt annerledes ut, og det ville vært umulig å ha 7 milliarder mennesker vandrende rundt på kloden. Men kanskje vi kan finne mer effektive og miljøvennlige måter å utvinne energi på?

Dessverre eksisterer det ingen energiformer som per i dag er helt uten negative effekter på miljøet, heller ikke fornybare ressurser som sol og vind. Men miljøpåvirkningen er likevel veldig forskjellig, og det samme gjelder for hvor mye energi du klarer å få ut fra de ulike energitypene. Derfor gjelder det å vurdere fordeler og ulemper for å finne den beste løsningen for nasjonen.


Banner