Ungdom koder

Kodekraft lar elevene kode sitt eget energispill

Et digitalt undervisningsprogram som er gratis for elever på 9. og 10. trinn, hvor en formidler fra et av vitensentrene belyser hvordan programmering kan brukes til å løse verdens energiutfordringer i fremtiden.

Koding er viktigere enn noen gang!

Programmering – eller «koding» – er i dag en uvurderlig byggestein i vårt digitale samfunn. Det er et grenseløst språk som forener mennesker og maskiner, som inviterer til samarbeid og innovasjon, og som gir kreativt utløp for en algoritmisk tenkemåte.

Grunnleggende kjennskap til koding vil være essensielt når dagens elever på 9. og 10. trinn i fremtiden skal finne løsninger på kjente og ukjente problemer: Ett av dem er den komplekse utfordringen med å forsyne verdens befolkning med energi fra bærekraftige kilder som er skånsomme for naturen og som samtidig gjør minst mulig inngrep i menneskenes hverdag.

Det digitale undervisningsprogrammet Kodekraft er beregnet for elever på 9. og 10. trinn, og bidrar til å styrke elevenes kompetanse innen programmering og energi. Undervisningen skjer digitalt i sanntid og ledes av en formidler fra skolens regionale vitensenter, men gjerne med bistand fra læreren. 

Læreveiledning finner du her >>

Elevene får kode sitt eget energispill

Ved å kode sitt eget energispill, lærer elevene seg grunnleggende ferdigheter i programmering og inviteres samtidig til å reflektere over verdens energiutfordringer og hvordan de kan bidra til å løse dem. Alt foregår i en kreativ, pedagogisk og spennende innpakning som både skaper mestringsfølelse og kanskje kan vekke en interesse for koding som vil komme godt med senere. Få en kjapp innføring i MakeCode Arcade her >> 

Bilde av MakeCode Arcade

MANGE MULIGHETER: Elevene lager et spill fra bunnen av i MakeCode Arcade

Sterk kobling til læreplanen

Programmering inngår som et nytt og spennende element i flere av fagene etter fagfornyelsen 2020. Med Kodekraft får elevene en grunnleggende innføring i programmering som vil være nyttig når de begynner på videregående skole. Videre omfattes kompetansemål innen flere fag i eksisterende læreplan.

Utbyttet ved å delta på Kodekraft for både elever og lærere vil være stort med tanke på å tilnærme seg målene i læreplanen som er koblet til programmering. Den digitale undervisningen vil bidra til å gjøre elevene klare til morgendagens skoledag.

Les mer: Kodekraft og læreplanene (pdf)

Kort om Kodekraft:

  • Det er gratis, krever minimalt med forberedelser og tilbys i skoleåret 2022/2023

  • Elevene lærer programmering ved å bygge et eget spill, steg for steg, og lærer samtidig om energikilder. Tematikken er tett knyttet til pensum for 9. og 10. trinn

  • Kodekraft foregår i klasserommet, med en formidler fra et vitensenter som leder undervisningen via en enkel nettløsning, med bistand fra læreren. Basisundervisningen varer i ca. 90 minutter (en dobbelttime)

  • I etterkant oppfordres elevene til å fullføre minst 2 av 6 individuelle oppgaver som låses opp. Flere ekstraoppgaver gjøres tilgjengelig når de individuelle oppgavene er løst

  • Undervisningsmateriellet er tilgjengelig også etter økten, slik at oppgavene blant annet kan repeteres, utføres individuelt eller tilpasses for mindre grupper eller et høyere eller lavere ferdighetsnivå