Samarbeidspartnere til vitensentrene

Gode samarbeidspartnere og sponsorer bidrar med økonomiske ressurser og kompetanse, slik at vitensentrene kan løse sitt samfunnsoppdrag. De viser sitt samfunnsengasjement gjennom å være med og bidra til et godt tilbud for barn og unge, skoler og familier – et tilbud som bidrar til å sikre samfunnet framtidig kompetanse og rekruttering. Takk for at dere investerer i framtiden!

Abelia logo
Atea logo
Utdanningsdirektoratet logo
Nito logo
Naturfagsenteret logo
Lær kidsa koding logo
nrk super logo
HP logo
Sparebankstiftelsen logo
Speiderforbundet logo
Matematikksenteret logo
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering logo
Equinor logo