Blåskjell

Dugnad for havet

Dugnad for havet – unikt gratis undervisningsopplegg

Vitensentrene har på oppdrag for Havforskningsinstituttet utviklet et helt nytt undervisningsopplegg for videregående skoler. Det kan gjennomføres med tur i fjæra (Valg 1) eller på skolen som digitalt feltkurs! (Valg 2).

Knapp for feltkurs i fjæra

Knapp for digitaltfeltkurs

Om skoletilbudet for dugnad for havet

Dette skoleopplegget er laget for å kunne utføres av videregående skoler i hele landet. Det er tilpasset de nye læreplanene og passer kanskje særlig godt for VG1 naturfag og VG1 naturbruk, men kan også brukes mot andre trinn som jobber med naturvitenskapelige metoder og feltkurs i fjæra.

Innholdet

Feltkursene er laget for å henholdsvis kunne utføres på en dobbelttime og en dag i felt. Del 1 er et praktisk feltkurs som kan utføres fysisk i fjæra. Det er laget komplett dagsplan og lærerveiledning, som selvsagt lærere kan tilpasse etter eget ønske. Del 2 er et digitalt feltkurs med oppgaver tilknyttet havforskning og hvordan data fra havforskning kan bidra til å hjelpe beslutningstagerne. Dette er en digital/virtuell løsning der elevene bruker bilder og videoer fra det marine miljøet, samlet av forskere ved HI og deres samarbeidspartnere.

Kobling til de nye læreplanene

Vi har lagt opp til at undervisningsopplegget er godt forankret i de nye læreplanen, med fokus på det som står om naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter samt jorda og livet på jorda. Igjennom opplegget vil elevene få oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag og øke sin forståelse av naturen og miljøet.

Les mer om kobling til læreplanene

Hva kreves

Opplegget er helt gratis, og kan gjennomføres uten særlig annet enn internettilgang og datamaskiner på skolen. Det meste som trengs ligger her på sidene men bestemmelsesnøkler for marine arter må skolen bistå med selv. Dersom en vil ta elevene på fysisk feltkurs vil det kreve transport og mat som skolen må dekke selv, mens alt til selve undervisningen, også lærerveiledninger, skjemaer etc. er ferdig utarbeidet. Feltutstyr kan benyttes, men er egentlig ikke noe krav, øvelsene krever ikke det.

Eget lærerkurs/lærerstøtte

Det er utviklet et eget lærerkurs som lanseres våren 2021 og som kan gjennomføres digitalt. Det er gratis å delta på og du kan lese mer om kursene her.

Hvem står bak?

Undervisningsopplegget et samarbeid mellom landets regionale vitensentrene og Havforskningsinstituttet. Opplegget koordineres av INSPIRIA science center i Sarpsborg i samarbeid med Vitensenteret Sørlandet og leveres sammen med VilVite i Bergen og Nordnorsk vitensenter.

Opplegget er testet og prøvd ut på en rekke skoler og vil evalueres løpende. Tips og innspill kan meldes til: dfh@inspiria.no

Oversiktsbilde av fjæra ved kysten

Om dugnad for havet

Dugnad for havet er Havforskningsinstituttets, HI, nye satsing på folkeforskning. Alle kan delta via dugnadforhavet.no og registrere sine funn og få tilbakemeldinger fra forskere.

Funnene blir lagret i en nasjonal database og alle kan se det som registreres. Både vanlige arter, nye fremmede arter grunnet varmere vann eller søppel kan registreres. Noen arter er HI mer interessert i enn andre. Sjekk ut dugnadforhavet.no for mer info og prøv deg som folkeforsker.

Rødalge

Rødalge (Foto: Havforskningsinstituttet / Espen Bierud)

Banner med logoen til Havforskningsinstituttet