Blåskjell

Dugnad for havet

Dette undervisningsopplegget er todelt og anbefales gjennomført samlet, men kan også gjennomføres uavhengig av hverandre. I del 1 møter elevene den naturvitenskapelige metode og blir kjent med hvordan forskere arbeider. I del 2 skal elvene på feltkurs for å utforske livet i fjæra. Del 2 har også en virtuell del.

Gå til naturvitenskapelig metode

Gå til feltkurs med forarbeid og elevoppgaver

Om Dugnad for havet

Dugnad for havet er et initiativ fra Havforskningsinstituttet som gir publikum mulighet til å bidra med observasjoner av livet i havet. Dette kalles gjerne folkeforskning og supplerer det arbeidet forskerne selv utfører. Det er håp om at løsningen blir såpass mye brukt at vi får bedre innsikt og forståelse av livet i våre kystnære områder fremover.

Oversiktsbilde av fjæra ved kysten

Banner med logoen til Havforskningsinstituttet