Elevoppgaver

Nakensnegl

Nakensnegl (Foto: Havforskningsinstituttet)

Klassen skal gjennomføre 5 ulike elevoppgaver. Nedenfor kan du trykke deg videre til hver oppgave. 

Oppgave 1

1. Sonering i beskyttet og utsatte kystområder

Fjæren er et dynamisk habitat med store variasjoner langs kysten, men både planter og dyr følger et tydelig mønster.

Oppgave 2

2. Biodiversitet og fremmedarter

Tareskogen omtales ofte som havets regnskog, og er oppvekst- og leveområdet for mange av våre viktigste arter.

Oppgave 3

3. Næringskjeder og næringsnett

Alle artene elevene har funnet inngår i næringskjeder eller næringsnett.

Oppgave 4

4. Søppel

Mye av søppelet i naturen og fjæren utgjør en direkte trussel for livet i havet.

Oppgave 5

5. Sonen mellom fjære og land

 Strandsonen er et viktig leve- og oppvekstområde for fugler.