Feltkurs

Forarbeid

Del inn arbeidsoppgaver til elevene for hver stasjon allerede før oppmøte. På denne måten får elevene ulike roller som de bytter på å ha. Ansvarsområdene i gruppene skal bestå de nedenfor stående områdene. Pass på at elevene rullerer på ansvarsområdene på de ulike oppgavene. Trigg elevene gjerne med å belønne elevene når de finner arter som ikke er så lette å finne eller ikke så vanlige. Gjennomgå gjerne litt i plenum funn fra de ulike gruppene. Det kan være hensiktsmessig å skrive ut rollebeskrivelsene og medbringe på feltkurset.

Elevroller

Vi anbefaler å dele elever inn i grupper gjerne 3 i hver gruppe.  Alle gruppene består av personer med ulike ansvarsområder, vi har definert 3 roller. Disse rulleres innen gruppen på de ulike oppgavene. Pass på at elevene hjelpe r hverandre innenfor gruppen til å observere og dokumentere mest mulig. Mange dyr og planter kan være ganske små så jo mer de leter jo mer vil de finne.

Forslag til elevroller som kan gis til elevene:

Sanker
Din jobb er å få tak i så mange arter som mulig ute i fjæra! Bruk vannkikkert, håv eller annet utstyr til å finne alger, dyr og planter. Ta arten med til bakken og gi beskjed til skribenten om hvor du har funnet den. Gi beskjed til eleven som er skribent om at du har funnet en ny art og gi den til han/henne.

Fotograf
Din jobb er å se til at det blir tatt bilde av alle artene som blir brakt opp! Bruk gjerne mobil eller et kamera og ta bilder. Hvis dere for eksempel bruker apper på mobilen til å bestemme arter, så ta gjerne screenshot av resultatet.

Tips for å få gode bilder:

  • Ta bilde med kontrastbakgrunn hvis det er nødvendig (F.eks.: hvitt dyr må helst ha svart bakgrunn og svart dyr må ha hvit bakgrunn)
  • Alltid ha målestokk med på bildet - gjerne vinklet linjal
  • Det eneste som skal være med på bildet er arten, med mindre den er festet fast i noe
  • Prøv å fylle ut hele bildet av arten
  • Gi beskjed til skribenten om bildets klokkeslett eller bruk det som vannmerke


Skribent (bør være flere på gruppen)
Din jobb er å samle informasjonen og bestemme arten! Ta imot arten fra sankeren og bruk feltkompendiet til å bestemme art. Det kan være lurt med en bestemmelsesduk eller app som for eksempel artsorakelet. Skriv opp stasjonsnummer, klokkeslett / bildenummer på kamera direkte i feltkompendiet Hvis du er usikker, spør du lærer. Diskuter gjerne med gruppen din også.

Feltutstyr

Ved feltekskursjoner i fjære trengs det utstyr. Vi har laget en oversikt over hva som kan/bør brukes.

Se oversikt over feltutstyr

Havforskningsinstituttet