Lag en radiostyrt bil

Bilde av en bitbot

Mål:

Målet med oppgaven er å fjernstyre BitBoten ved bruk av radiostyring. Ved å bruke den ene micro:biten som sender kan du styre BitBoten med den andre micro:biten. 

For å gjøre det skal du bruke knappene og det innebygde akselerometeret i micro:bittn.

Senderen skal styre BitBoten på denne måten:

 • Når man trykker på knapp A skal BitBoten kjøre fremover.
 • Når man trykker på knapp B skal BitBoten stoppe.
 • Når micro:biten vendes til venstre, skal BitBoten svinge til venstre.
 • Når micro:biten vendes til høyre, skal BitBoten svinge til høyre.

Steg 1: Utstyr

 • en BitBot
 • to micro:bit, en til BitBotten og en som skal brukes som senderenhet
 • en batteripakke til senderenheten

Steg 2: Programmering av senderen

 • For at de to micro:bitene skal kunne kommunisere må de bruke samme radiogruppe. Det finnes opptil 255 radiogrupper, så her har vi valgt gruppe 1.
 • micro:biten skal sende kommandoer i form at tall til BitBoten. Vi bruker blokken "radio send tall" i fra "Radio" til å sende kommandoene til den andre micro:biten i BitBoten. 
  • Når man trykker på knapp A skal tallet 1 sendes
  • Når man trykker på knapp B skal tallet 2 sendes
  • Når micro:biten vendes til venstre skal tallet 3 sendes
  • Når micro:biten vendes til høyre skal tallet 4 sendes

Klarer du å pusle sammen blokkene og legge til flere blokker så det blir riktig?

Programkoden finner du også her.

Steg 3: Programmering av mottaker

 1. Micro:biten som fungerer som mottaker, skal lytte på radiogruppe 1. 
 2. Når den mottar tall, skal den sjekke om visse vilkår er oppfylt for å sjekke om BitBoten skal kjøre, svinge eller stoppe.
  • Når den mottar tallet 1 skal den kjøre fremover.
  • Når den mottar tallet 2 skal den stoppe.
  • Når den mottar tallet 3 skal den svinge til venstre.
  • Når den mottar tallet 4 skal den svinge til høyre.

Klarer du pusle sammen klossene og legge til flere blokker så programmet fungerer?

Programkoden finner du også her.

Utfordring 1: skjerm med symboler

Kan du få micro:bitten som fungerer som sender til å vise et symbol på skjermen når du trykker på knappene eller når du heller den til sidene? Kanskje noe som viser retningen?

Utfordring 2: BitBot battle

Kan du arrangere en BitBot-battle der alle får ballonger og blomsterpinner på robotene og målet er å "overleve lengst mulig" med usprukken ballong?