Lag en robotgressklipper som unngår hindringer

Bilde av BitBot som stopper for fotgjenger

Mål:

Smartbyen har noen robotgressklippere som skal kjøre rundt i parkene og klippe gresset. Hjelp til med å lage et program sånn at de ikke kolliderer med ting og tang ved å bruke ultralydsensoren til å måle avstanden til hindringer. 

Utstyr:

  • BitBot
  • Ultralydsensor (den som ser ut som øyne og kan settes fremst på BitBoten)

En ultralydsensor, eller sonar som det også kalles, bruker lyd til å måle avstand. Den sender ut lydsignaler og måler tiden det tar før lyden reflekterer tilbake fra omgivelsene. Desto lengre tid det tar før lyden kommer tilbake, desto lengre unna er hindringen. Sonarer brukes på alt fra ryggesensorer til ubåter. 

Bilde av ultralydsensor

Oppgave:

Startkoden bruker VILKÅR, som ligger under LOGIKK.

Her starter programmet med å sjekke om ultralydsensoren (sonaren) måler en avstand på under 10 cm.

Hva synes dere bør skje hvis avstanden er under 10 cm?
Og hva skal skje ellers, dersom avstanden er over 10 cm?

De to boksene som ligger løst under gjenta for alltid-blokka, er forslag til blokker fra BitBot-menyendere kan bruke. Her er det mange måter å løse oppgavene på, så prøv dere fram og se hva dere synes fungerer best. Prøv å forandre litt på avstanden eller legg inn pauser i programmet hvis ting skurrer.

Programkoden finner du også her.