Radiostyrt bit:bot - lag en radiostyrt robot

Bilde av en bitbot

Her bør dere samarbeide med en annen gruppe, slik at den ene gruppa programmerer BitBoten, og den andre fjernkontrollen.

 

Gruppe 1:     micro:bit med batteripakke og Oppgave 2F-1.

Gruppe 2:     BitBot og Oppgave 2F-2.

Begge programmene starter med å melde begge micro:bitene inn i en radiogruppe. Velg et tall mellom 1 og 255, men pass på at dere bruker den samme radiogruppa.

 

Gruppe 1:

Deres micro:bit skal sende signal (tall) til BitBoten, og de forskjellige tallene får den til å kjøre, svinge og stoppe. Startkoden (Oppgave 2F-1) har to forslag til blokker liggende klar. Den første sender tall når du klikker på A, B eller A+B. Den andre bruker akselerometeret (bevegelser).

Hvor mange slike bokser trenger dere for å få bilen til å gjøre som dere vil, og hvilke knapper eller bevegelser gir mest mening?

Kodeblokk

Gruppe 2:

Programmet deres skal få BitBoten til å kjøre, svinge og stoppe når den mottar ulike signal (tall) fra den andre gruppa sin micro:bit.

Startkoden (Oppgave 2F-2) inneholder en viktig blokk som dere kan arbeide videre med.  

Blokka blir aktivert når micro:biten i BitBoten mottar et tall via radio. Deretter bruker denVILKÅR (hvis-logikk) for å sjekke om BitBoten skal kjøre, svinge eller stoppe, avhengig av hvilket tall den mottar.

Dere kan legge til flere vilkår (ellers hvis), ved å klikke på pluss-tegnet (+) nederst i blokka.

 

NB! Det er lurt at begge gruppene har kontroll på både sitt eget program og den andre gruppa sitt program. Da kan dere bli enige om hvilket tall som skal gjøre hva, og ikke minst hjelpe hverandre med å finne eventuelle feil.

 

kodeblokk