Robotgressklipper (linje) - lag en robotgressklipper som holder seg på gressmatta

Elever koder

SmartByen har rammet inn et parkområde med en svart strek, og vil at en BitBot-robotgressklipper skal kjøre fram og tilbake innenfor dette området og klippe gresset.

Du trenger: BitBot

Startkoden bruker VILKÅR, som ligger under LOGIKK.

 

Når venstre linjesensor = 1, betyr det at den venstre linjesensoren ser noe mørkt.

Hva tror dere bør ligge i boksen etter ellers hvis?

 

De to boksene som ligger løst under gjenta for alltid-blokka er forslag til blokker fra BitBot-menyendere kan bruke, men her er det mange måter å løse oppgavene på, så prøv dere fram og se hva dere synes fungerer best.

Kodeblokk