Robotgressklipper (ultrasensor) - lag en robotgressklipper som unngår hindringer

Barn programmerer

SmartByen har noen robotgressklippere som skal kjøre rundt i parkene og klippe gresset. Hjelp til med å lage et program sånn at de ikke kolliderer med ting og tang. 

Du trenger: BitBot med ultralydsensor.

Startkoden bruker VILKÅR, som ligger under LOGIKK.

 

Her starter programmet med å sjekke om ultralydsensoren (sonaren) måler en avstand på under 10 cm.

Hva synes dere bør skje hvis avstanden er under 10 cm?
Og hva skal skje ellers, dersom avstanden er over 10 cm?

De to boksene som ligger løst under gjenta for alltid-blokka, er forslag til blokker fra BitBot-menyendere kan bruke. Her er det mange måter å løse oppgavene på, så prøv dere fram og se hva dere synes fungerer best. Prøv å forandre litt på avstanden eller legg inn pauser i programmet hvis ting skurrer.

Kodeblokk