Selvkjørende bit:bot (linjesensor) - programmér roboten til å bli selvkjørende

Bilde av bitbot

I SmartByen er det tegnet opp svarte linjer på veiene som skal hjelpe selvkjørende biler med å holde seg på veien. Kan dere programmere BitBoten til å følge linjene?

 

Du trenger: BitBot

 

Startkoden bruker VILKÅR, som ligger under LOGIKK.

 

Linjesensoren sender:
1 = svart
0 = lyst

Kodeblokk

Hvilke fire alternativer kan roboten treffe på når den får informasjon fra venstre og høyre linjesensor? To av alternativene ligger der allerede. Kopier to til og tilpass.

 

De to blokkene som ligger løst under gjenta for alltid-blokka er forslag til blokker fra BitBot-menyen dere kan bruke, men her er det mange måter å løse oppgavene på, så prøv dere fram og se hva dere synes fungerer best.

Bilde av elever som ser på en bitbot kjøre
To jenter viser en microbit