Styr trafikken med trafikklys

 

Mål

Trafikklysene i byen virker ikke som de skal! Kan dere hjelpe til med å fikse lysstyringsprogrammet?

Utstyr:

Trafikklys koblet til micro:bit

Oppgave:

Under ser du programmet for trafikklyset. Det er en feil i programmet. Kan du rette det?

Tips:

Digital verdi (1) betyr strøm .
Digital verdi (0) betyr strøm AV.

P0 (pin null) styrer RØDT LYS.
P1 (pin en) styrer GULT LYS.
P2 (pin to) styrer GRØNT LYS.

Det gule lyset går på/av hvert 2. sekund. 

Programkoden finner du også her.

 

 

Se byggeinstruksjoner for trafikklys her:

Bokmål

Nynorsk      

Hvordan kan dere legge til flere blokker og forandre koden for å få lysstyringsprogrammet til å styre lyset i rett sekvens?

Hva synes dere er passelige pauser?
Bør det være like lenge hver gang?

Bilde av trafikklys