Kjør ei løype med BitBot

Bit:Bot kjører på Smartby-matte.

Mål med øvelsen:

På Smartbymatta er det markert en vei med sort midtstripe. Kan du få BitBotten til å kjøre på veien fra start til mål? 

Utstyr

  • micro:bit
  • BitBot
  • Smartbymatte (eventuelt en vei du har tapet opp på guvlet)

Tips

  • Løypa er markert med START og MÅL. 
  • Her får dere bruk for tallene dere brukte (fart og tid) fra forrige oppgave! 
  • Det er lurt å måle hvor lange strekningene i løypa er og anslå vinklene på svingene - før dere begynner å teste.
  • Hvis dere ikke har matte tilgjengelig, går det også helt fint å teipe opp en liten bane på gulvet.

 

Smartby-matte for Bit:Bot.

Smartby-matte for Bit:Bot.

Programmering

Programkoden finner du også her.

Elever programmerer.
Elever holder micro:bit.
Teipet bane for Bit:Bot

Teipet bane for Bit:Bot