Oppgave 1 - Oppvarming

Elever holder en stor micro:bit.

Her skal du få være en robot, og læreren skal programmere deg! Husk at en robot gjør akkurat det den får beskjed om, uten å bli lei eller å få lyst til å gjøre noe annet. 

PS: Klikk på bildene hvis du vil se dem større.

 


LØKKER:

Når læreren sier «start», skal dere gjøre det som står på skjermen. Dere skal altså hoppe 4 ganger. Dette er eksempel på ei løkke.

 

 

 

PAUSE:

Her skal dere hoppe 4 ganger, sette dere ned, vente 5000 millisekunder og så klappe.

En micro:bit forholder seg helst til millisekunder. Vet du hvor lenge 5000 millisekunder er?

 

 

 

GJENTA FOR ALLTID:

I stedet for å utføre noe én gang, kan vi be micro:biten om å gjenta noe for alltid (det vil si til roboten slås av). Her skal dere reise dere opp, klappe to ganger, og sette dere igjen. Og dette må dere «gjenta for alltid». Roboter blir aldri lei av å utføre en oppgave mange ganger. Blir du?

 

 

 

LØKKE I LØKKE:

Her er et eksempel på ei løkke i ei løkke.  I eksempelet er det nå lagt inn et vilkårlig norsk fotballag, men bruk gjerne et lokalt lag! Hvis dere får til denne, vil det høres ut som om dere er på kamp og heier!

 

 

 

VARIABLER:

Variabler er nyttige i programmering. Her må dere utføre et par regneoperasjoner og så rope ut enten «Ja!» eller «Nei!».

Løkker
Pause
Gjenta for alltid
Løkke i løkke
Variabler