Oppgave 4 - Kjør ei løype med Bit:Bot

Bit:Bot kjører på Smartby-matte.

 

Nå skal dere få Bit:Boten til å kjøre ei løype som er markert på smartby-matta.

 

  • Løypa er markert med START og MÅL. 

  • Her får dere bruk for tallene fra forrige oppgave! 

  • Det er lurt å måle hvor lange strekningene i løypa er og anslå vinklene på svingene - før dere begynner å teste.

  • Hvis dere ikke har matte tilgjengelig, går det også helt fint å teipe opp en liten bane på gulvet.

 

Smartby-matte for Bit:Bot.

Smartby-matte for Bit:Bot.

Elever programmerer.
Elever holder micro:bit.
Teipet bane for Bit:Bot

Teipet bane for Bit:Bot

Elever med micro:bit.