Lærersiden

DTS_lærer_hexagon1.png

Før super:bit-oppdraget

Her finner dere tre enkle og praktiske oppgaver, samt en digital introduksjon til micro:bit. De første oppgavene kan gjennomføres uten nett og teknisk utstyr, mens den siste oppgaven krever tilgang til nett. Det er viktig at både elever og lærere er godt forberedt før selve super:bit-oppdraget! Gå til oppgavene ››
DTS_lærer_hexagon1.png

Før super:bit-oppdraget

Her finner dere tre enkle og praktiske oppgaver, samt en digital introduksjon til micro:bit. De første oppgavene kan gjennomføres uten nett og teknisk utstyr, mens den siste oppgaven krever tilgang til nett. Det er viktig at både elever og lærere er godt forberedt før selve super:bit-oppdraget! Gå til oppgavene ››

super:bit-oppdraget

SUPER:BIT-OPPDRAGET: Nå er det tid for å programmere på ordentlig! Dere skal nå besøke eller få besøk av et vitensenter. Det er vitensenteret som står for undervisningen i denne bolken. Gå til oppgavene ››
DTS_lærer_hexagon2.png
DTS_lærer_hexagon2.png

super:bit-oppdraget

SUPER:BIT-OPPDRAGET: Nå er det tid for å programmere på ordentlig! Dere skal nå besøke eller få besøk av et vitensenter. Det er vitensenteret som står for undervisningen i denne bolken. Gå til oppgavene ››
DTS_lærer_hexagon3.png

Etter super:bit-oppdraget

Her kommer flere morsomme og utfordrende programmeringsoppgaver. Oppgavene kan gjennomføres i klasserommet, men krever noe utstyr. Dere bør ha gjennomført de to foregående bolkene med oppgaver, før dere starter på denne. Gå til oppgavene ››
DTS_lærer_hexagon3.png

Etter super:bit-oppdraget

Her kommer flere morsomme og utfordrende programmeringsoppgaver. Oppgavene kan gjennomføres i klasserommet, men krever noe utstyr. Dere bør ha gjennomført de to foregående bolkene med oppgaver, før dere starter på denne. Gå til oppgavene ››

Bonusoppdrag

BONUSOPPDRAG: Her er tips til varierte oppgaver elevene kan gjøre med micro:bit. Flere bonusoppgaver kommer etter hvert. Gå til bonusoppdraget ››
DTS_lærer_hexagon4.png
DTS_lærer_hexagon4.png

Bonusoppdrag

BONUSOPPDRAG: Her er tips til varierte oppgaver elevene kan gjøre med micro:bit. Flere bonusoppgaver kommer etter hvert. Gå til bonusoppdraget ››
Spill for å introdusere koding
Elever undersøker en bit:bot.
Lærer viser elever microbit-programmering
Elever programmerer på pc.
Elever programmerer.