Bonusoppdrag

 

Kod mer! Her vil det komme ekstraoppgaver etter hvert.

 

Tegning av geometriske former: