Lag en tegnerobot

Hva skal du gjøre:

Med micro:bit og bit:bot kan du lage en tegnerobot. Her er en film fra oss i super:bit som viser hvordan. 

Kompetansemål:

 • Kunst og håndverk 5.- 7.trinn: Bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk. 
 • Matematikk 5.trinn: Lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker. 
 • Matematikk 6.trinn: Bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre.
 • Matematikk 7.trinn: Bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett. 

Tegne en sirkel, et åttetall eller flere figurer

 • Utfordring 1: Kan du få Bitbotten til å tegne en hel sirkel?
 • Utfordring 2: Kan du få Bitbotten til å tegne en mindre sirkel?
 • Utfordring 3: Kan du få Bitbotten til å tegne ett åttetall?
 • Utfordring 4: Kan du få Bitbotten til å tegne flere åttetall ved siden av hverandre? (HINT: Bruk løkker).

Lag kantete figurer med bruk av løkker

 • Utfordring 5: Kan du få Bitbotten til å tegne en firkant?
 • Utfordring 6: Kan du få Bitbotten til å tegne en trekant?
 • Utfordring 7: Kan du få Bitbotten til å tegne en femkantet stjerne?
QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen

QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen

Endre vinkelen på hjørnet med bruk av variabel

I eksempelet under viser vi hvordan man kan bruke en variabel til å huske på tiden Bitbotten skal svinge. Med å trykke på knapp A og B kan man så endre på tiden mens programmet kjører. 

 • Knapp A øker variabelen "tid" med 100 ms som gjør at vinkelen på hjørnet økes
 • Knapp B minsker variabelen "tid" med 100 ms som gjør at vinkelen på hjørnet minskes
 • Om knapp A og B trykkes inn samtidig vises verdien av "tid" på skjermen og Bitbotten svinger og kjører rett frem
 • Kan du justere tiden så Bitbotten snur f.eks 90 grader?
QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen

QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen

Endre størrelsen på kvadrat med bruk av funksjoner 

I eksempelet under viser vi hvordan man kan bruke kalle en funksjon med koden til å tegne et kvadrat. Vi bruker også to variabler, "90grader" og "sidekant" som begge angir tiden Bitbotten svinger/kjører fremover. 

 • Knapp A for å tegne et kvadrat. Før Bitbotten begynner å kjøre vises "sidekant" (tid i ms) på skjermen til micro:bitten. Tegner Bitbotten et kvadrat?
 • Dersom Bitbotten ikke tegner et kvadrat må du endre verdien av variabelen "90grader".
 • Knapp B øker størrelsen på kvadratet.
 • Om knapp A og B trykkes tegnes et kvadrat med en tilfeldig valg størrelse angitt av et tilfeldig "sidekant"-lengde dvs tid mellom 500 og 2000 ms.
QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen

QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen

QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen

QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen