Etterarbeid

Her finner du flere morsomme og utfordrende programmeringsoppgaver som er smart å gjøre kort tid etter super:bit-oppdraget for å få best mulig utbytte. La gjerne elevene få velge selv hvilke oppgaver de gjør, og vi anbefaler at alle får gjort minst 2-3 oppgaver. Er det lenge siden dere har gjennomført super:bit-oppdraget anbefaler vi å repetere litt kjøring med BitBot derfra først.

 

Oppgavene kan gjennomføres i klasserommet, og alt utstyr som trengs følger i super:bit klassesettet. Unntaket er for enkelte oppgaver litt papp, penner osv.

Hvis dere velger trafikklys-oppgaven: Her er det en fordel å ha bygget to-tre trafikklys på forhånd, da dette kan ta litt tid. Gjør gjerne dette sammen med elevene. 

Illustrasjon

Kjør på veien gjennom hele byen

Kjør på veien gjennom hele byen

Bilde av elever som programmerer bitbot

Mål med øvelsen/introduksjon: 

Skal elevene prøve seg på denne utfordringen, bør de ha klart å kjøre BitBot fra START til MÅL i SmartByen. 

I denne oppgaven skal de jobbe videre med programmet/koden de brukte til å kjøre løypa, men nå skal de kjøre en hel runde, og stoppe der de startet.

For å gjøre dette skal dere bruke ei LØKKE. Legger dere kjørekoden sin inn i denne løkka vil den gjøre det samme to ganger. Så for å få BitBot helt tilbake til start må dere i tillegg få den til å kjøre den ekstra strekningen fra mål til neste start.

 

Vanskelighetsgrad:

Enkel

Tid:

10-20 minutter

Kompetansemål fra læreplanene:

Hovedområder og kompetansemål fra læreplanene.

Styr trafikken med trafikklys

Styr trafikken med trafikklys

 

Mål

Trafikklysene i byen virker ikke som de skal! Kan dere hjelpe til med å fikse lysstyringsprogrammet? 

Utstyr

 • lysdioder (LED) som er rød, gul og grønn
 • ledninger med krokodilleklyper
 • papp
 • saks
 • micro:bit

Se byggeinstruksjoner for trafikklys her:

Trafikklysene kan bygges av læreren før timen, eller elevene kan være med på å bygge dem. Det vil da ta litt lenger tid, men det kan være en fin oppgave for elevene.

 

Vanskelighetsgrad:

Middels

Tid:

15-30 minutter

Hvis du vil skrive ut:

Her er elevoppgaven som pdf:

bokmål

nynorsk

 

Elevoppgave

Under ser du programmet for trafikklyset. Det er en feil i programmet. Kan du rette det?

Programkoden finner du også her.

Tips:

Digital verdi (1) betyr strøm PÅ.
Digital verdi (0) betyr strøm AV.

P0 (pin null) styrer RØDT LYS.
P1 (pin en) styrer GULT LYS.
P2 (pin to) styrer GRØNT LYS.

Det gule lyset går på/av hvert 2. sekund.

 

Fasit for lærere

Elevene må legge til flere blokker for å få flere ting til å skje med lysene. I tillegg bør de justere pausene så det ser greit ut.

Programkoden finner du også her.

Slik skifter trafikklys. Kan du tenke deg hvorfor?

Lag en robotgressklipper som unngår hindringer

Lag en robotgressklipper som unngår hindringer

 Mål:

SmartByen har noen robotgressklippere som skal kjøre rundt i parkene og klippe gresset. Hjelp til med å lage et program slik at de ikke kolliderer med ting og tang ved å bruke ultralydsensoren til å måle avstanden til hindringer.

 

Utstyr: 

 • BitBot
 • ultralydsensor

En ultralydsensor, eller sonar som det også kalles, bruker lyd til å måle avstand. Den sender ut lydsignaler og måler tiden det tar før lyden reflekterer tilbake fra omgivelsene. Desto lengre tid det tar før lyden kommer tilbake, desto lengre unna er hindringen. Sonarer brukes på alt fra ryggesensorer til ubåter.

Ultralydsensoren måler avstand ved hjelp av uhørbar lyd.

Elevoppgave:

Startkoden bruker VILKÅR, som ligger under LOGIKK.

Her starter programmet med å sjekke om ultralydsensoren (sonaren) måler en avstand på under 10 cm.

Hva synes dere bør skje hvis avstanden er under 10 cm?
Og hva skal skje ellers, dersom avstanden er over 10 cm?

Programkoden finner du også her.

Vanskelighetsgrad:

Enkel

Tid:

10-20 minutter

Hvis du vil skrive ut:

 

Her er elevoppgaven som pdf:

Bokmål

Nynorsk

Fasit for lærere:

De to boksene som ligger løst under gjenta for alltid-blokka er forslag til blokker fra BitBot-menyen elevene kan bruke. Her er poenget at hvis avstanden er mindre enn 10 cm skal bitboten snu, og hvis ikke, skal den kjøre rett fram.

Her er et løsningsforslag.

Programkoden finner du også her.

Lag en selvkjørende bil

Lag en selvkjørende bil

bitbot

Mål:

I SmartByen er det tegnet opp svarte linjer på veiene som skal hjelpe selvkjørende biler med å holde seg på veien. Programmer BitBotten til å bruke linjesensorene til å kjøre på linjen.

Steg 1: Utstyr 

 • BitBot
 • SmartBy-matten (alternativt kan du bruke sort elektrikkertape og tape på gulvet)

BitBotten har to linjesensorer. Hver av dem har en liten sender og mottaker som sender ut og mottar usynlig infrarødt lys. Dersom lyset treffer den svarte streken, så absorberes den, noe mottakeren registrer ved at linjesensoren sender tallet 1. Dersom lyset treffer den lyse delen av matta sender lunjesensoren tallet 0.

På undersiden av BitBotten mellom forhjulet finnes to linjesensorer.

Steg 2: Elevoppgave

 

Vi vil at BitBotten skal fungere på denne måten:

 • Når linjen er midt mellom de to sensoren skal roboten kjøre rett frem.
 • Når roboten kommer til en venstresving, dekker streken for lyset til venstre sensor. Da vil vi at roboten skal kjøre mot venstre.
 • Når roboten kommer til en høyresving, dekker streken for lyset til høyre sensor. Da vil vi at roboten skal kjøre mot høyre.

 Klarer du pusle sammen blokkene så BitBotten følger linjen?

Tips: Om roboten kjører ut av banen, er det kanskje verd å endre litt på farten?

Programkoden finner du også her.

Fasit for lærere

Programkoden finner du også her.

Vanskelighetsgrad:

Vrien

Tid:

15-30 minutter

Hvis du vil skrive ut:

Her er elevoppgaven som pdf:

bokmål

nynorsk

Lag en radiostyrt bil

Lag en radiostyrt bil

Bilde av bitbot

Mål:

Målet med oppgaven er å fjernstyre BitBoten ved bruk av radiostyring. Ved å bruke den ene micro:bitten som sender kan du styre BitBotten med den andre micro:bitten. 

For å gjøre det skal du bruke knappene og det innebygde akselerometeret i micro:bitten.

Senderen skal styre BitBotten på denne måten:

 • Når man trykker på knapp A skal BitBotten kjøre fremover.
 • Når man trykker på knapp B skal BitBotten stoppe.
 • Når micro:bitten vendes til venstre, skal BitBotten svinge til venstre.
 • Når micro:bitten vendes til høyre, skal BitBotten svinge til høyre.

Steg 1: Utstyr

 • en BitBot
 • to micro:bit, en til BitBotten og en som skal brukes som senderenhet
 • en batteripakke til senderenheten

Hvis du vil skrive ut:

Her er elevoppgaven som pdf:

bokmål

nynorsk

 

Vanskelighetsgrad:

Vrien

Tid:

45-60 minutter

Steg 2: Programmering av senderen

 • For at de to micro:bittene skal kunne kommunisere må de bruke samme radiogruppe. Det finnes opptil 255 radiogrupper, så her har vi valgt gruppe 1.
 • micro:biten skal sende kommandoer i form at tall til BitBoten. Vi bruker blokken "radio send tall" i fra "Radio" til å sende kommandoene til den andre micro:bitten i BitBotten. 
  • Når man trykker på knapp A skal tallet 1 sendes
  • Når man trykker på knapp B skal tallet 2 sendes
  • Når micro:bitten vendes til venstre skal tallet 3 sendes
  • Når micro:bitten vendes til høyre skal tallet 4 sendes

Klarer du å pusle sammen blokkene så det blir riktig?

Elevoppgave

Programmeringskoden finner du også her.

Fasit for lærere

Programmeringskoden finner du også her.

Steg 3: Programmering av mottaker

 1. Micro:bitten som fungerer som mottaker, skal lytte på radiogruppe 1. 
 2. Når den mottar tall, skal den sjekke om visse vilkår er oppfylt for å sjekke om BitBoten skal kjøre, svinge eller stoppe.
  • Når den mottar tallet 1 skal den kjøre fremover.
  • Når den mottar tallet 2 skal den stoppe.
  • Når den mottar tallet 3 skal den svinge til venstre.
  • Når den mottar tallet 4 skal den svinge til høyre.

Klarer du pusle sammen klossene så programmet fungerer?

Elevoppgave

Programmeringskoden finner du også her.

Fasit for lærere

Programmeringskoden finner du også her.

Utfordring 1: skjerm med symboler

Kan du få micro:bitten som fungerer som sender til å vise et symbol på skjermen når du trykker på knappene eller når du heller den til sidene? Kanskje noe som viser retningen?

Utfordring 2: BitBot battle

Kan du arrangere en BitBot-battle der alle får ballonger og blomsterpinner på robotene og målet er å "overleve lengst mulig" med usprukken ballong?

Bygg gatelys som skrus på når det blir mørkt

Bygg gatelys som skrus seg på når det blir mørkt

Mål: 

En smart by trenger selvsagt automatiske gatelys som slår seg på når det blir mørkt. Micro:biten har innebygget lyssensor, så den kan merke om det er lyst eller mørt, og dette skal vi bruke til å styre gatelysene.

 

Steg 1: Utstyr du trenger

 • micro:bit
 • lysdiode(LED)
 • ledninger med krokodilleklemmer, gjerne sort og rød 
 • sugerør eller noe annet som fungerer som stolpe for gatelyset
 • papp eller ispinne til fundament
 • tape eller lim

Steg 2: Bygg gatelyset

 1. Fest sugerøret sammen med pappbiten/ispinnen eller det du måtte bruke som fundament for gatelykten.
 2. Fest fundamentet til underlaget f.eks med tape.
 3. Trekk beina til lysdiodene fra hverandre for å unngå kortslutning.
 4. Koble på ledningene med krokodilleklemmer. på lysdioden og microbitten på denne måten. Tar du feil vil ikke lysdioden lyse.
  • Den sort ledning skal kobles på det korte beinet på lysdioden og skal kobles på GND på micro:bitten.
  • Den røde ledningen skal kobles på det lange beinet på lysdioden og skal kobles på P0 på micro:bitten.
  • Tips: Krokodilleklypene sitter best om de griper om hullet og kanten av micro:bitten.
 5. Fest lysdioden til sugerøreret. Er du heldig har den riktig diameter til å passe inni sugerøret.

Vanskelighetsgrad:

Middels

Tid:

20-40 minutter

Riktig tilkobling av micro:bit og lysdiode. Rød ledning til P0 og langt ben på lysdiode. Sort ledning til GND og kort ben på lysdiode.

Steg 3: Programmer  gatelyset

Når gatelyset skal programmeres trenger vi å sjekke om det er mørkt. micro:bittens skjerm fungerer også som en lyssensor. Ved å bruke blokken "lysnivå" fra "Inndata" kan vi hente ut verdien på lysnivået fra 0 som er mørkt, til 255 som er lyst. 

Vi må hele tiden sjekke om det er lyst eller mørkt. Derfor bruker vi blokken "gjenta for alltid" og gjør en test. Hvis det er mørkt, dvs lysnivået er lavere enn 50, tenner vi lysdioden ved å bruke "skriv digital til P0 verdi 1". Ellers vet vi at det er lyst og skrur av lyset ved  å bruke "skriv digital til P0 verdi 0".

Tallet 50 her må dere sannsynligvis tilpasse slik at det passer med slik lyset er i klasserommet. 

Klarer du å pusle sammen klossene så programmet fungerer?

Elevoppgave:

Programmeringskoden finner du også her.

Fasit for lærere

Programmeringskoden finner du også her.

Utfordring: radiostyrt gatelys

Hadde det ikke vært stilig om det var en micro:bit som kunne merke om det var mørkt, og så sende et radiosignal til alle gatelysene i byen? Her er en oppskrift på hvordan dette kan settes opp. Da trenger dere en micro:bit som sender (dette blir lyssensoren) og en eller flere gatelys som mottakere. 

Steg 1: Programmering av senderen

 • Vi bruker den innebygde lyssensoren til micro:biten, og skal programmere den til å sende et radiosignal hvis det blir for mørkt ute.
 • For at de to micro:bittene skal kunne kommunisere må de bruke samme radiogruppe. Det finnes opptil 255 radiogrupper, så her har vi valgt gruppe 1.
 • Den ene microbitten, senderen, skal sjekke om lysnivået er lavere enn 50. Om det er det skal den sende tallet 1. Ellers skal den sende tallet 0. 
 • Vi har lagt inn en liten pause, så den ikke sender radiosignaler hele tiden. 

Programmeringskoden finner du også her.

Steg 2: Programmering av mottakeren

 • micro:bitten som er koblet til gatelykten skal fungere som mottaker.
 • micro:bitten er satt til å lytte til radiogruppe 1 dvs den samme som senderen.
 • Når denne mottar et tall via radio, må vi få den til å sjekke om dette tallet er 1. Hvis det er det, skal lyset gå på.
 • Er tallet noe annet enn 1, skal lyset være av.
 • Programmet kan du laste ned til så mange gatelykter du vil. 

Programmeringskoden finner du også her.

Lag en automatisk veibom

Lag en automatisk veibom

 

Mål:

Vi skal bygge en bom som åpner seg når man trykker på knapp A og lukker seg når man trykker på knapp B.

 

Steg 1: Utstyr du trenger

 • 180 grader servo
 • micro:bit
 • BitBot
 • papp eller annet egnet materiale.
 • saks
 • lim og/eller tape
 • en liten stjerneskrutrekker

Vanskelighetsgrad:

Middels

Tid:

45-60 minutter

Hvis du vil skrive ut:

Her er oppgaven som pdf (bokmål)

 Steg 2: Bygg bommen

 1. Finn frem servoen som kan rotere 180 grader fra utstyrskassa. 
 2. Klipp ut i papp en bom som kan festes til servoen. 
 3. Lag en støttestruktur i papp som gjør at servoen kan festes til underlaget. Pass på et du har en passelig åpning til servoen, et rektangel på ca. 22mm x 12mm burde være passelig.
 4. Fest servoen til bommen. Enten ved å lime den fast, tape den fast, eller skru den fast. Du kan bruke noen av de hvite servoarmene som kan festes til servoen som gjør dette enklere. 

Bommen kan du klippe ut i papp.

Servo med hvit servoarm gjør det enklere å feste til bommen

Servoen kan festes på flere måter. Her er den skrudd fast i bommen.

 

 Steg 3: Koble servoen til BitBoten

Servoen har tre ledninger, oransje, rød og brun. Disse skal kobles til portene på siden av batterikassen. BitBot kan styre to servoer samtidig. Koble på porten P1 og koble slik at den oransje ledningen er mot fronten på BitBoten, rød i midten der det står 5V og brun der det står G.

 

Riktig tilkobling av servo på BitBotten.

Steg 4: Programmer

BitBot-utvidelsen inneholder blokker for å kontrollere både 180° og 360°servoene. Velg blokken "Sett servo P1 til 90 grader" fra "Sensorer og styring".

Kodeblokk 1

Elevoppgave:

Hva skal skje med servoen når du trykker på knapp A?

Hva skal skje når du trykker på knapp B?

Kan du forandre på hvor mye servoen beveger seg opp eller ned?

Tips: Det er viktig at dere velger riktig port dvs P1 da det er den porten servoen er koblet på BitBotten.

Programmeringskoden finner du også her.

Fasit for lærere:

Programmeringskoden finner du også her.

Utfordring 1:

Få bommen til å gå opp og igjen av seg selv med en roligere bevegelse. Her er en kode som får bommen til å bruke ett sekund på å åpne eller lukke seg.

Programmeringskoden finner du også her.

Utfordring 2:

Fjernstyr bommen med en annen micro:bit.

Her er en kode som kontrollerer bommen.

Klarer dere å programmere en sender som fungerer med denne koden?

Programmeringskoden finner du også her.

 

 

Utfordring 3:

Kan du få et trafikklys til å sende et åpne-signal når lyset er grønt, og et lukke-signal når lyset er rødt?

 

Utfordring 4:

Ved å bruke avstandssensoren (ultralydsensoren), kan du få BitBotten til å stoppe automatisk når bommen går ned og starte å kjøre når den går opp. Tar du utfordringen?