Fuktmåler med automatisk vanning

Mål:

Vi skal lage en sensor som piper hvis plantene trenger å vannes. Kan utvides med automatisk vanning.

Kompetansemål:

 • Naturfag 5.-7 trinn: Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.
 • Matematikk 7. trinn: Bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett.

Steg 1: Utstyr du trenger

 • micro:bit
 • potte/kopp e.l. med jord
 • et par spiker
 • 4 krokodilleklemmer
 • en liten høyttaler

Vanskelighetsgrad:

Middels

Tid:

45-60 minutter

 Steg 2: Sjekk fuktighetsnivået

 1. Sett spikrene i jorda og koble til en krokodilleklemme i hver spiker.
 2. Den andre endene av den ene krokodilleklemmen skal til 3V, og den andre til P1.
 3. Programmer micro:biten til å lese en analog verdi på P1, og å vise denne verdien på skjermen.
 4. Noter verdier for hva som er for tørt. Dette vil variere fra plante til plante.

Tilkobling av spiker med krokodilleklemmer

Steg 3: Lag lyd når det er for tørt

Det neste steget er å få micro:biten til å lage lyd når det blir for tørt i jorda. Da er det på tide å vanne. Høyttaleren kobles til P0, og så må vi programmere micro:biten slik at den lager lyd når avlesningen kommer under en viss verdi.

Tilkobling av høyttaler. Pass på at krokodilleklemmene ikke kommer borti hverandre.

Utfordring!

Klarer du sette sammen blokkene slik at programmet virker som det skal?

Klikk rediger eller her.

 

Fasit for lærere:

Programmeringskoden finner du også her.

QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen

QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen

Steg 4: Lag en automatisk plantevanner

Nå skal vi få fuktmåleren til å vanne plantene automatisk, ved hjelp av en servo styrt av en annen micro:bit. Det er flere måter å få til dette på. I eksempelet under har vi brukt et modifisert sugerør, men andre kreative løsninger kan og fungere.

 

Fest servoen og sugerøret over en kopp med vann som på bildet. Koble servoen til BitBoten, i P1. Pass på at fargene på ledningene er som på bildet.

Steg 5: Programmering av senderen (fuktmåleren)

I stedet for å lage lyd med fuktmåleren, skal vi nå sende et radiosignal. Vi sender tallet 1 hvis det trengs å vannes, og tallet 0 hvis det ikke trenger å skje noe. Denne koden er helt ferdig, og så blir din utfordring å lage en kode som tar imot radiosignalene og styrer servoen.

Programmeringskoden finner du også her.

Steg 6: Programmering av mottakeren (vanneren)

 

Når tallet 1 blir sendt over radio, betyr det at det må vannes. Da vil vi at servoen skal gå fram og tilbake.

Når tallet 0 blir sendt, skal servoen stå i ro.

Det kan godt være du her må prøve deg litt fram med vinkler og plassering av servo/sugerør. 

Utfordring!

Klarer du sette sammen programmet under, slik at det virker som det skal?

Programmeringskoden finner du også her.

 

QR-kode til kodeeksempelet med sender du kan bruke med iPad-appen

QR-kode til kodeeksempelet med sender du kan bruke med iPad-appen

Fasit for lærere

Programmeringskoden finner du også her.

QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen

QR-kode til kodeeksempelet du kan bruke med iPad-appen