Radiostyrt bit:bot - lag en radiostyrt robot

Bilde av bitbot

Her er det to micro:biter som skal programmeres. En gruppe programmerer BitBoten, den andre fjernkontrollen.

 

Gruppe 1:     micro:bit med batteripakke og Oppgave 2F-1.

Gruppe 2:     BitBot og Oppgave 2F-2.

Vanskelighetsgrad:

Vrien

Tid:

15-30 minutter

Begge programmene starter med å melde begge micro:bitene inn i en radiogruppe. Her må de bruke et tall mellom 1 og 255, men pass på at de bruker den samme radiogruppa og at det er forskjellig fra eventuelle andre prosjekt som bruker radio.

Gruppe 1:

Denne micro:biten skal sende signal (tall) til BitBoten, og de forskjellige tallene får den til å kjøre, svinge og stoppe. Startkoden (Oppgave 2F-1) har to forslag til blokker liggende klar. Den første sender tall når du klikker på A, B eller A+B. Den andre bruker akselerometeret (bevegelser). Alt etter hvor avansert elevene vil lage det kan de legge til flere bevegelser.

Gruppe 2:

Dette programmet skal få BitBoten til å kjøre, svinge og stoppe når den mottar ulike signal (tall) fra den andre gruppen sin micro:bit.

 

Startkoden (Oppgave 2F-2) inneholder en viktig blokk som de kan jobbe videre med.

 

Blokken blir aktivert når micro:biten i BitBoten mottar et tall via radio. Deretter bruker denVILKÅR (hvis-logikk) for å sjekke om BitBoten skal kjøre, svinge eller stoppe, avhengig av tallet den mottok.

 

De kan legge til flere vilkår (ellers hvis), ved å klikke på pluss-tegnet (+) nederst i blokka. De må ha like mange vilkår her som antall forskjellige tall den andre micro:biten sender.

 

NB!     Det er lurt at begge gruppene har kontroll på både sitt eget program og den andre gruppen sitt program. Da kan de bli enige om hvilket tall som skal gjøre hva, og ikke minst hjelpe hverandre med å finne eventuelle feil.

Løsningsforslag sender:

Løsningsforslag mottaker: