Robotgressklipper (ultrasensor) - lag en robotgressklipper som unngår hindringer

Barn programmerer

 

 

SmartByen har noen robotgressklippere som skal kjøre rundt i parkene og klippe gresset. Hjelp til med å lage et program slik at de ikke kolliderer med ting og tang.

 

Du trenger:  BitBot med ultralydsensor.

 

Startkoden bruker VILKÅR, som ligger under LOGIKK.

Her starter programmet med å sjekke om ultralydsensoren (sonaren) måler en avstand på under 10 cm.

 

Hva synes dere bør skje hvis avstanden er under 10 cm?
Og hva skal skje ellers, dersom avstanden er over 10 cm?

 

 

Vanskelighetsgrad:

Enkel

Tid:

10-20 minutter

Kodeblokk

De to boksene som ligger løst under gjenta for alltid-blokka er forslag til blokker fra BitBot-menyenelevene kan bruke. Her er poenget at hvis avstanden er mindre enn 10 cm skal bitboten snu, og hvis ikke, skal den kjøre rett fram.

Kodeblokk gjenta for alltid