Lag en robotgressklipper som unngår hindringer

 Mål:

SmartByen har noen robotgressklippere som skal kjøre rundt i parkene og klippe gresset. Hjelp til med å lage et program slik at de ikke kolliderer med ting og tang ved å bruke ultralydsensoren til å måle avstanden til hindringer.

 

Utstyr: 

  • BitBot
  • ultralydsensor

En ultralydsensor, eller sonar som det også kalles, bruker lyd til å måle avstand. Den sender ut lydsignaler og måler tiden det tar før lyden reflekterer tilbake fra omgivelsene. Desto lengre tid det tar før lyden kommer tilbake, desto lengre unna er hindringen. Sonarer brukes på alt fra ryggesensorer til ubåter.

Ultralydsensoren måler avstand ved hjelp av uhørbar lyd.

Elevoppgave:

Startkoden bruker VILKÅR, som ligger under LOGIKK.

Her starter programmet med å sjekke om ultralydsensoren (sonaren) måler en avstand på under 10 cm.

Hva synes dere bør skje hvis avstanden er under 10 cm?
Og hva skal skje ellers, dersom avstanden er over 10 cm?

Programkoden finner du også her.

Vanskelighetsgrad:

Enkel

Tid:

10-20 minutter

Hvis du vil skrive ut:

 

Her er elevoppgaven som pdf:

Bokmål

Nynorsk

Fasit for lærere:

De to boksene som ligger løst under gjenta for alltid-blokka er forslag til blokker fra BitBot-menyen elevene kan bruke. Her er poenget at hvis avstanden er mindre enn 10 cm skal bitboten snu, og hvis ikke, skal den kjøre rett fram.

Her er et løsningsforslag.

Programkoden finner du også her.