Selvkjørende bit:bot (linjesensor) - programmér roboten til å bli selvkjørende

bitbot

I SmartByen er det tegnet opp svarte linjer på veiene som skal hjelpe selvkjørende biler med å holde seg på veien. Her skal elevene få bitboten til å følge linjen.

 

Du trenger:  BitBot

 

Startkoden bruker VILKÅR, som ligger under LOGIKK.

 

Linjesensoren sender:
1 = svart.
0 = lyst.

 

Kodeblokk

Hvilke fire alternativer kan roboten treffe på når den får informasjon fra venstre og høyre linjesensor? To av alternativene ligger der allerede. Elevene må da kopiere to til (venstre=1, høyre=0 og venstre=0, høyre=1). Så må de vurdere hva som er lurt å gjøre i de forskjellige tilfellene.

 

Her er et løsningsforslag (det kan godt hende farten i de forskjellige tilfellene bør justeres):

Kodeblokk

Vanskelighetsgrad:

Vrien

Tid:

15-30 minutter