INTRO - Les dette før dere starter super:bit-oppdraget!

Elev viser fram micro:bit.

Om opplegget

super:bit-oppdraget gir elevene en introduksjon til praktisk bruk av programmering. Her vil de blant annet løse forskjellige oppdrag knyttet til smarte byer. Hvor lang tid de bruker på de forskjellige oppgavene vil erfaringsmessig variere stort, og det kommer an på mange faktorer. Det er ikke meningen at alle elevene skal bli ferdige med alle disse oppgavene i løpet av to timer, men heller at de som trenger ekstra utfordringer kan få dette.

Som lærer vil man i en del tilfeller oppleve at man ikke har alle svarene, og det er helt greit! Her skal en lære ved å prøve og feile, dele erfaringer med resten av klassen, og få det til sammen.

 

Oppgave 1 og 2 med felles progresjon

Det er lagt opp til at de to første oppgavene, oppvarming og introduksjon til micro:bit, blir gjennomført med felles progresjon. Men etter at elevene er satt i gang med oppgave 3, går de bare videre etter hvert som de blir ferdige.

 

Trafikklys-oppgaven

Når det gjelder oppgaven med trafikklys, er det en fordel å ha bygget to-tre trafikklys på forhånd, da dette kan ta litt tid. Gjør gjerne dette sammen med elevene. Det er ikke nødvendig å ha klar et helt klassesett med trafikklys, da ikke alle vil ha kommet så langt samtidig.