Oppgave 3 - Kjør en meter med Bit:Bot

Elever programmerer.

Mål med øvelsen:

Her skal elevene bli kjent med Bit:Bot, og det første oppdraget er å få den til å kjøre en meter fram, snu, og så kjøre tilbake igjen.

 

Gjennomføring:

For å enkelt komme i gang med kjøringen, har vi laget ferdige programmer som gjør litt av det vi vil Bit:Boten skal gjøre. Dermed ser elevene hvilke blokker som kan brukes for å kjøre fram, svinge osv.

Programmet de trenger finner du her. Om elevene laster ned programmene på forhånd, eller om de skriver av, er opp til læreren.

«Gjenta for alltid»-blokken er tom, det vil si at den kun skal utføre programmet en gang. 

Dette programmet vil få Bit:Boten til å kjøre litt framover, og så svinge litt til venstre. For å få den til å kjøre en meter må elevene justere på hvor lenge den kjører framover. Dette er lettere enn å justere på farten, og den største farten er uansett 1023. (Her regulerer man egentlig hvor stor spenning hver av motorene får, og 1023 betyr full gass.) 

Her er det lurt å få elevene til å måle hvor langt den kjører når den kjører i ett sekund. Spør så hvor langt de tror den kjører hvis den kjører i to sekunder. Det samme gjelder for rotasjonen. Hvor mange grader snur den når den snur i et halvt sekund?

Til slutt må de kopiere den blokken som får Bit:Boten til å kjøre framover, og legge den etter snu-blokken.

Når de har kontroll på hvordan de kan få den til å kjøre en meter, og å snu 180 grader, kan elevene skrive ned parameterne de har brukt. Det vil være nyttig i neste oppdrag, som er å kjøre ei løype med Bit:Bot. 

Bit:Bot kjører.

Hvis du vil skrive ut oppgavene:

Her finner du oppgavene som pdf (bokmål)

(Nynorsk versjon foreløpig ikke tilgjengelig)

Kodesnutt for å få bitbot til å kjøre en meter

Programmer bit:bot til å kjøre én meter

Kompetansemål fra læreplanene:

Hovedområder og kompetansemål fra læreplanene.