Oppgave 4 - Kjør ei løype med Bit:Bot

Bit:Bot kjører på Smartby-matte.

Mål med øvelsen:

Her skal elevene få Bit:Boten til å kjøre ei av løypene som er markert på smartby-matta.

 

Gjennomføring:

Her må elevene måle hvor lange de enkelte strekningene er, og anslå vinklene. Her kommer det godt med å vite hva som skal til for å få den til å kjøre en meter! Spør hvor langt de tror den kjører hvis den kjører halve tida, og det samme med svingene.

Har dere ikke matte tilgjengelig, går det også helt fint å teipe opp en liten bane på gulvet.

Bit:Boten har også linjesensor på undersiden, og i etterarbeidet vil elevene få mulighet til å få den til å følge linja.

Smartby-matte for Bit:Bot.

Smartby-matte for Bit:Bot.

Hvis du vil skrive ut oppgavene:

Her finner du oppgavene som pdf (bokmål)

(Nynorsk versjon foreløpig ikke tilgjengelig)

Kompetansemål fra læreplanene:

Hovedområder og kompetansemål fra læreplanene.

Teipet bane på gulvet for Bit:Bot.

Teipet bane på gulvet for Bit:Bot.