Oppvarming - Programmering uten datamaskin

Elever med en stor micro:bit.

Mål med øvelsen:

Her skal læreren programmere elevene! Målet her er at elevene skal få repetert eller få en introduksjon til hvordan blokkprogrammering kan se ut. De vil også få sett hva løkker, uendelege løkker, vilkår og variabler er. Snakk gjerne om dette underveis.

 

Tid:

10 minutter.

 

Utstyr:

Bruk denne presentasjonen mens dere gjennomfører oppgaven (velg mellom pptx-fil og pdf):

Her er presentasjonen som pptx-fil

Her er presentasjonen som pdf

 

Gjennomføring:

Utskriftsversjon:

Her finner du utskriftsvennlig lærerveiledning som pdf

bokmål

nynorsk

Kompetansemål fra læreplanene:

Hovedområder og kompetansemål fra læreplanene.

Slik ser en micro:bit ut.

Hva er micro:bit?

Snakk litt om hva en micro:bit er når dere har dette bildet framme: En liten datamaskin som kan programmeres, som har innebygde sensorer, og som kan kobles til andre sensorer eller styre annet utstyr ved hjelp av tilkoblingene nederst.

Programmering av micro:bit med løkker.

Løkker

Elevene venter til læreren sier «start», og så skal de gjøre det som står på skjermen. De skal altså hoppe 4 ganger. Dette er eksempel på ei løkke.

Blokker for å programmere pause.

Pause

Her skal elevene hoppe 4 ganger, sette seg ned, vente 5 sekunder, og så klappe.

En micro:bit forholder seg helst til millisekunder, så her er en fin anledning til å snakke om hvor lenge 5000 millisekunder er.

Blokker for å programmere at noe skal gjentas for alltid.

Gjenta for alltid

I stedet for å utføre noe én gang når maskinen skrus på, kan vi be den om å gjenta noe for alltid, helt til den skrus av. Her vil elevene måtte reise seg, klappe to ganger, og sette seg igjen, for så å gjenta dette for alltid. Dette er et fint tidspunkt for læreren til å ta seg en tur ut og hente kaffe. Så kan en snakke om roboter, og at de ikke blir lei av å utføre en oppgave mange ganger.

Slik programmeres en løkke i en løkke.

Løkke i løkke

Her er et eksempel på en løkke i en løkke. 

I eksempelet er det nå lagt inn et vilkårlig norsk fotballag, men her kan teksten med fordel tilpasses målgruppa. Legg inn et lokalt lag! Hvis elevene får til denne, vil det høres ut som om man er på kamp og heier.

Et eksempel på å programmere med variabler.

Variabler

Variabler er nyttige i programmering, og kan beskrives som noe vi kan gi navn, men som egentlig er tall. Elevene må her utføre et par regneoperasjoner, og så rope ut «Ja!» eller «Nei!» alt etter hva de kommer fram til.