undervisning

super:bit for ungdomsskole og videregående

super:bit-opplegget fungerer godt også for elever på ungdommstrinnet og videregående skole. Samme opplegg som leveres til sjettetrinn kan brukes så å si direkte på eldre elever de nærmeste årene.

Flere av vitensentrene har testet super:bit-opplegget på ungdomsskole og VG1-elever. Varianter av programmet er til og med testet opp til VG3. Konklusjonen er at dette fungerer veldig godt som innføring i programmeringsforståelse og algoritimisk tenking for alle alderstrinn.

 

Vitensentrene reiser ikke ut til skoler med som en del av super:bit-opplegget, men hos mange kan ungdomsskoler og elever fra videregående etter hvert få et tilpasset opplegg når de er på besøk. Ta kontakt med ditt nærmeste vitensenter å hør hva som er mulig.

 

Ønsker du å vite mer? Sjekk ut vår Facebook-gruppe for super:bit-lærere.

 

Fri bruk av lærerstøtteverktøyet

Uansett kan lærere på både ungdomstrinnet og i videregående bruke lærerstøtte-verktøyet helt fritt. Vi har også laget egne elevsider der instruksjonene lett kan brukes. 

 

Utstyr kan kjøpes

Klassesettet for super:bit, kan kjøpes. Vitensenterforeningen tjener ikke på dette, men gjør utstyrspakkene vi har utviklet er tilgjengelig for kjøp til gunstig pris. Se link til leverandører på utstyrssiden.

 

Lærerkurs 

Avhengig av interessen ønsker vi å utvikle egne lærerkurs i super:bit for ungdomsskole- og VGS-lærere. Vi håper å kunne tilby det fra høsten 2020. Informasjon om dette vil komme her på nettsiden.

 

 

 

 

 

To jenter viser microbit

Utstyr til microbit

Veiledning til superbit-lærere

Forum for lærere

Elevoppgaver