VilVite

Velkommen til vitensenteret VilVite – og aktiviteter for barn og voksne! Her kan dere leke, lære og ha det gøy sammen. Den store utstillingen er full av interaktive installasjoner som inviterer til utforsking av naturvitenskapens spennende verden. Gjennom skoleåret har vi også et stort læringstilbud til skoler og barnehager. For bedrifter og organisasjoner arrangerer vi familiedager og teambuilding, samt tilbyr kurs- og konferanselokaler. 

VilVites faste utstilling har over 100 interaktive installasjoner du kan utforske. Det er både moro og lærerikt for store og små. Opplev også temautstillinger, vitenshow, verksted mm. Mens de større barna vil spille med roboten og sykle 360 grader i Sentrifugalskapen, kan de minste leke lenge på byggeplassen eller undre seg over en ball som svever i løse luften. Vi har over 100 ulike aktiviteter for barn og voksne, noe for alle aldre.

Fullt av aktiviteter for barn og voksne

  • Stor utstilling med mye å utforske
  • Vitenshow med flammer og eksplosjoner
  • Kreative verksteder i Skaperhagen
  • Kahoot
  • Stadige nyheter i utstillingen og på programmet. 

Energi, vær/klima og hav er tema som blir særskilt berørt i hoved utstillingen, men også andre sider av natur-, real- og teknologifag er belyst. Senteret har også et «vitenteater» med ca 100 plasser som brukes til vitenshow, 3D film og læringsprogram. Verkstedet «VilLage» er en populær arena for kreativitet og konstruksjon. Installasjonen «Sentrifugalskapen» er den eneste i sitt slag i Europa og tilbyr en sykkeltur i 360 graders loop.

Besøke oss?

Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen

Kart og veibeskrivelse ›

Gå til hjemmeside ›

Tilbudet av læringsprogram rettet mot skole og barnehage og aktiviteter rettet mot fritidspublikum er rikt og variert. Læringsprogrammene er forankret i lære- og rammeplan og dekker kompetansemål fra barnehage til og med videregående skole. Læringsprogrammene tilbys hovedsakelig i senterets lokaler, men også noe som oppsøkende virksomhet på skoler og andre arenaer. VilVite tilbyr dessuten kurs og inspirasjonsdager til lærere. Det er også et nært samarbeid med universitet og høyskole på flere fagområder.

VilVite driver et senter for realfagstalenter som et forsøksprosjekt rettet mot klassetrinnene fra 7. til 2. videregående.

Det tilbys en rekke aktiviteter til barn, unge og familier i helger og ferier. Aktiviteter som gjerne kombinerer læring og gøy, blant annet sommerskole med realfag og kurs i programmering. Teambuilding og familiedager er eksempler på tilbud vi retter mot bedrifter og organisasjoner.

VilVite er et regionalt vitensenter for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kontakt:

Tlf. 55 59 45 00

post@vilvite.no