Vitensenteret Nordland

Vitensenter Nordland er et nyskapende senter som har fokus på Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Senteret åpnet i 2021 og tilbyr interaktive utstillinger og pedagogiske undervisningsopplegg for barn, ungdom og allmenheten i Nordland.

Gå til vitensenter nordland

Senteret er en del av en nasjonal satsing innen matematikk, naturvitenskap og teknologi, og vil bidra til økt kompetanse, rekruttering og verdiskaping. Vitensenter Nordland har et stort utvalg av installasjoner som viser hvordan fenomener fungerer i praksis, og utstillingene er interaktive slik at besøkende kan utforske og lære ved å røre og gjøre, ikke bare se. 

For å nå hele Nordland med vitensentertilbudet tilrettelegges det for mobile tilbud hvor Vitensenteret besøker skoler og ulike formidlingsarenaer i Nordland

Vitensenter Nordland samarbeider tett med andre vitensentre i Norge for å sikre god dialog og utveksling av kunnskap og erfaringer. Besøkende kan forvente en unik og lærerik opplevelse på senteret, som vil bidra til å øke interessen for matematikk, naturvitenskap og teknologi i Nordland og resten av landet.

Besøke oss?

Midtre gate 1, 8624 Mo i Rana


Kart og veibeskrivelse ›

Gå til hjemmeside ›

For å nå hele Nordland med et vitensentertilbud tilrettelegger vi for mobile tilbud hvor vi besøker skoler og ulike formidlingsarenaer i Nordland.

Kontakt:

Tlf: 907 06 200
post@vitensenternordland.no