To elever sitter foran en dataskjerm

LydLab - lag musikk til video

Har du noen gang blitt fascinert eller giret av musikken når du ser film? LydLab er er undervisningsprogram hvor elevene skal lære seg å programmere musikk til filmklipp. 

Hva skjer i dette læringstilbudet? 

I LydLab får elevene skape magi mellom lyd og bilder når de får muligheten til å programmere musikk til filmklipp. Gjennom bruk av verktøyet Soundtrap kan elevene lage musikk og lydeffekter ved å benytte seg av sekvenser, løkker og kommandoer. Dette skoleprogrammet er utformet i tråd med kompetansemålene i læreplanen.

Gjennom LydLab får elevene en unik mulighet til å utforske musikk og programmering på en kreativ måte. Ved å kombinere disse fagområdene blir elevene engasjert og inspirert til å skape sin egen musikk til video.

Bakgrunn for prosjektet 

Klasser på 7.-9. trinn inviteres til et helt nytt læringstilbud våren og høsten 2023. Tilbudet er et samarbeid med Equinor Morgendagens helter

Prosjektet startet da Equinor tok initiativ til et samarbeid i forbindelse med Festspillene i Bergen våren 2022. Målet var å tilby et program som kombinerte musikk og programmering. Gjennom hele prosessen ble det lagt vekt på å stimulere deltakernes kreativitet.

Tilbudet ble utviklet av formidlere ved vitensenteret VilVite i Bergen. Etter stor etterspørsel har tilbudet nå blitt utvidet og tilbys ved flere av vitensenterene i 2023 som en prøveordning. 

Bli med på LydLab

Tilbudet retter seg primært mot elever på 7.-9. trinn, men kan også utvides til å inkludere 10. trinn. Hvis du ønsker å delta eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med ditt nærmeste vitensenter.

Følgende vitensenter tilbyr LydLab:

 

Tilknytning til læreplan

5.-7. trinn 
Musikk: kompetansemål
- Lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet. 
- Bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk.

Naturfag: kompetansemål
Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen. 

8.-10. trinn 
Kunst og håndverk: kompetansemål 
Utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter.

Musikk: kompetansemål 
- Skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder 
- Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler 
- Lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat 

 

Antall: Inntil 30 elever
Varighet: ca. 105 min.
Målgruppe: 7. – 9.trinn
Fagområder: Musikk, Kunst og håndverk, Naturfag
Bestilling: Ta kontakt med ditt nærmeste vitensenter.