Vindpark fra Equinor

Om prosjektet

Kodekraft – Et digitalt undervisningsopplegg i programmering for elever på 9. og 10. trinn.

Med støtte fra Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, har de norske vitensentrene fått anledning til å utvikle et nytt og spennende undervisningsopplegg om programmering. Selve undervisningen foregår digitalt gjennom videosamtale, web og programmet Makecode Arcade. Elevene samles i klasserommet sammen med læreren sin, og får en steg-for-steg-veiledning fra en av vitensentrenes dyktige formidlere i sanntid. Etter gjennomgangen, som varer i en dobbelttime, får elevene anledning til å løse flere ekstraoppgaver.

Oppgaven elevene skal løse, går ut på å bygge hver sitt unike energispill. Kodeøkten vil gi dem mer kompetanse innen programmering, samtidig som de får anledning til å reflektere over verdens energiutfordringer på en kreativ måte. Undervisningsopplegget er tilrettelagt slik at det inspirerer og fremmer mestringsfølelse blant elevene. Målet er å gi dem flere nyttige verktøy for å kunne ta videre steg innenfor programmering fremover. Innholdet og læringsmetoden er forankret i både eksisterende og ny læreplan.

 

Finne gode løsninger på morgendagens utfordringer

Hovedfokuset til Kodekraft er å sikre at elever på slutten av ungdomstrinnet oppnår en grunnleggende programmeringsforståelse. Slik verden fungerer i dag, er dette viktig både for videre skolegang og for å forstå hvilken innvirkning programmering har på teknologien som styrer vårt stadig mer digitaliserte samfunn.

Prosjektets utgangspunkt er en tanke om at koding er en ferdighet som morgendagens helter er nødt til å mestre hvis vi skal kunne løse de mange utfordringene knyttet til fremtidens energiforsyning. En god del ungdomsskoleelever mangler i dag basisferdighetene som er nødvendige for å henge med videre og bli dyktige programmere. Derfor er prosjekter som Kodekraft essensielle for å pirre interessen og motivere til videre læring.

 

 

 

 

 

     

Kodekraft banner