Skoleleveranse - nasjonale oppgaver

Vitensenterforeningen og de 13 regionale vitensentrene i Norge har fått flere nasjonale oppgaver de siste årene samt tilbyr felles undervisningsprogram. Av og til er alle vitensentrene med, andre ganger noen utvalgte. 

Talentsenteret

Skaperskolen

Gå til Kodekraft

superbit oppdraget