Vitensenterforeningen

Vitensenterforeningen er en forening for de regionale vitensentrene i Norge. Foreningen jobber for å fremme kunnskapen om hva vitensentre er og hvorfor vi trenger dem. Foreningen er også et organ for samarbeid mellom de regionale vitensentrene og arrangerer både administrative møter og faglige seminarer. Vi er totalt 13 regionale vitensentre som får støtte fra staten. Vi samarbeider om å gjøre realfag og teknologi forståelig for alle. Vi finnes over hele landet og vi samarbeider tett. Til sammen er vi et nasjonalt virkemiddel. Vi kan utvide klasserommene med fag og arbeidsformer som framtiden fordrer.

Dokumenter

Styret

Elisabeth Erlimo - styreleder

Lars Leegaard Marøy - styremedlem

Kine Wangerud - styremedlem

Geir Bjørkøy - styremedlem

Vitensenterforeningen

v/Elisabeth Erlimo
c/o Vitensenteret Innlandet
Brennerigata 1,
2815 Gjøvik

Tlf: 93 65 05 45

E-post: elisabeth@vitensenteret.no

Samarbeidspartnere

Gode samarbeidspartnere og sponsorer bidrar med økonomiske ressurser og kompetanse, slik at vitensentrene kan løse sitt samfunnsoppdrag. Se hvem våre partnere er her.