Dugnad for havet

Havforskningsinstituttets initiativ dugnadforhavet.no vil bidra til at flere kan innta rollen som folkeforsker når de er ute i fjæra, og hjelpe havforskerne med å samle inn viktig informasjon om arter og søppel. Landets vitensentre vil bidra til å gjøre dette kjent gjennom undervisningsopplegg, lærerkurs og denne aktiviteten laget for besøkende: Publikumsløypa.

Hva går publikumsløypa ut på?

Denne løypa er laget for deg som besøker vitensenteret i helger og ferier. Den er lagt opp som en morsom gruppeaktivitet for hele familien og foregår i utstillingsområdene.

Dere skal "hjelpe et forskerteam" med å lete etter arter og søppel, og finner bokstaver underveis som til slutt utgjør et løsningsord. Her lærer dere om havforskning, dyr og planters roller i økosystemet, fremmede arter og forsøpling, samtidig som dere får vite om mer om Dugnad for havet og muligheten til å registrere arter her neste gang dere er ute i fjæra.

Om Dugnad for Havet

Dugnad for havet er et initiativ fra Havforskningsinstituttet som gir publikum mulighet til å bidra med observasjoner av livet i havet. Dette kalles gjerne folkeforskning og supplerer det arbeidet forskerne selv utfører. Det er håp om at løsningen blir såpass mye brukt at vi får bedre innsikt og forståelse av livet i våre kystnære områder fremover. Alt er laget for også å fungere godt via mobiltelefon i felt.

 Gå til dugnadforhavet.no