Kodekraft

Et digitalt undervisningsprogram om programmering og energikilder som er skreddersydd for 9. og 10. trinn!

Les mer om undervisningsprogrammet

Meld klassen din på kodekraft

Bli med på Kodekraft

Kunnskap om programmering kan bli særdeles viktig for dagens ungdomsskoleelever i årene som kommer. I undervisningsprogrammet Kodekraft skal elevene bygge et eget spill, steg for steg, samtidig som de må løse spennende og morsomme oppgaver knyttet til innvirkningen som koding har på samfunnet vårt.

Den digitale dobbelttimen som danner grunnlaget for Kodekraft ledes av en dyktig formidler fra et vitensenter, som i sanntid veileder elevene fra start til slutt. Undervisningsprogrammet er utviklet spesielt med hensyn til læreplanene for trinnet, både med koding og energikilder som tematikk.

Morgendagens helter-kampanje

Kodekraft tilbys gratis til både 9. og 10. trinn i skoleåreåret 2020/2021. Utvidelsen som medfører at også elever på 9. trinn kan delta bygger på suksessen undervisningsprogrammet hadde i 2020, med digital undervisning i enten via videolink i klasserommet eller tilrettelagt for hjemmeskole.

Mars 2021 gikk også startskuddet for en ny Kodekraft-kampanje fra Equinors talentprogram Morgendagens helter, hvor fokuset er på «koderne» som fremtidens helter.

Les mer på morgendagenshelter.no »

Om prosjektet

Kodekraft er utviklet med støtte fra Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, hvor hensikten er å løfte frem unge talenter innenfor realfag, kultur og idrett.

Med INSPIRIA science center som koordinator, har ti norske vitensentre i felleskap satt sammen et digitalt undervisningsopplegg som gir elevene økt kunnskap om teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering, samt aktuelle energiutfordringer. Vitensentrenes formidlere leverer undervisningsopplegg til skolene i sine respektive regioner.

Les mer »

Banner med logo